MEDI
FORESTAL

Propietat i planificació


PROPIETAT


PLANIFICACIÓ

Planificació forestal: Instruments d’Ordenació Forestal (IOF).

Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i els Plans simples de gestió forestal (PSGF) per finques de menys de 25 ha, són instruments d’ordenació en la planificació forestal privada.

Evolució de la superfície forestal ordenada a Catalunya

Font: Desembre de 2017 – Centre de la Propietat Forestal.

 

Superfície ordenada aprovada i vigent en forest privadaSuperfície aprovada anualment en forest privadaMapa dels boscos amb Instrument d’Ordenació Forestal:


 

Font: Fundació del Món Rural

 

Enllaços relacionats