S’activa la regulació de la recol·lecció de bolets als boscos públics del Paratge Natural de Poblet i la seva zona d’influència

A partir del 21 de setembre, les persones que vulguin anar a recol·lectar bolets al Paratge Natural de Poblet i la seva zona d’influència, necessitaran una autorització nominal. Segons la regulació, les autoritzacions permeten recol·lectar com a màxim 6 quilos de bolets per persona i dia.

El pla pilot

El pla pilot de regulació de la recol·lecció de bolets en aquesta àrea es va iniciar el 2012. L’objectiu és realitzar un estudi sobre les repercussions que la recol·lecció de bolets té sobre els terrenys forestals i poder establir l’ordenació d’aquesta activitat en el marc de la protecció del medi i de l’ús racional i equilibrat del territori.

Inicialment, es va establir un període de dos anys, temps que es va considerar suficient per avaluar els resultats de la seva implantació i disposar de conclusions representatives. No obstant, el segon any d’implantació, la tardor 2013, el Pla no es va poder dur a la pràctica ja que la pluviometria durant la temporada no va ser la òptima per la producció de bolets. Per tal motiu s’ha modificat la durada del Pla amb la finalitat d’obtenir conclusions més representatives dels resultats d’aquesta regulació.

Durant el primer any del pla es van recaptar més de 4.290€ i la Junta Rectora del parc va acordar destinar aquest import a la caseta d’informació per a l’expedició d’autoritzacions a Plans i Baridana i al seguiment i manteniment dels sensors de temperatura i humitat per a la monitorització per a la producció micològica. La passada temporada els ingressos per aquest concepte van ser de 4.482€. La Junta Rectora decidirà enguany les accions concretes que s’executaran per a la promoció, difusió i recerca micològica dins la mateixa zona regulada.

L’àrea regulada

La zona que abasta la regulació comprèn 2.276 hectàrees del terme municipal de Vimbodí i Poblet, 425 de l’Espluga de Francolí, 798 de Montblanc i 18 de Prades, boscos públics ubicats dins del Paratge Natural de Poblet i la seva zona d’influència, gestionats per la Generalitat de Catalunya, que sumen un total de 3.520 hectàrees.

Les autoritzacions

Per tramitar-les, els veïns empadronats a Vimbodí i Poblet, l’Espluga de Francolí, Montblanc i Prades s’hauran de dirigir a les oficines del seu ajuntament. La resta d’usuaris podran obtenir les autoritzacions diàries, i també les de tota la temporada, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h, a l’oficina de gestió del Paratge Natural de Poblet; l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la Conca de Barberà; o l’oficina de Turisme de Montblanc. També es poden adreçar, fins a les 19 hores, a l’oficina de Turisme del Monestir de Poblet. Dissabtes, diumenges i festius, de 8 a 13 hores, les autoritzacions es dispensaran a la caseta d’informació del Corral de la Marieta, a Rojals, a l’entrada de la forest “Plans i Baridana“. D’altra banda, alguns establiments turístics de la comarca disposaran d’autoritzacions diàries per vendre-les als seus clients.

El preu públic establert per obtenir l’autorització de recol·lecció de bolets ha quedat fixat en 10€ per temporada per a persones majors de 18 anys, 5€ per temporada per als menors d’entre 14 i 17 anys i jubilats que no tinguin la condició de veïnatge. Per als empadronats i persones amb la condició de veïnatge el cost és d’1€ per temporada. Els menors de 14 anys poden recol·lectar forma gratuïta i no els caldrà l’autorització, però sempre hauran d’anar acompanyats pels seus pares o tutors. L’autorització diària val 3€ per persona.

Per tal de no comprometre la riquesa fúngica del Bosc de Poblet, tant en termes de producció com de diversitat de bolets, cal no oblidar les bones pràctiques i respectar les normes en la recol·lecció.

Atenent els dies de pluja d’aquest mes de setembre, que han afavorit el creixement de bolets, es preveu una notable afluència de boletaires a la zona.

Notícia originalDepartament de Territori i Sostenibilitat

Més informació sobre el Carnet de boletaire

Notícies relacionades: