MEDI
FORESTAL

Sup. for. – Mapa de Cobertes del Sòl

Catalunya té 2.058.333 ha forestals de les quals 1.350.980 ha són arbrades (boscos). Segons MCSC v4 (2009)

Evolució de les principals cobertes del sòl

* MCSC – Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (www)

Evolució dels terrenys forestals


 

Mapa de cobertes del sòl del CREAF (2009)

(Llegenda del mapa)

Enllaços relacionats