MEDI
FORESTAL

Superfície forestal certificada (PEFC)

Font: ENSCAT (Octubre 2018)

Què és la certificació forestal PEFC ?

La Certificació Forestal PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certificacion – Programa de Reconeixement de Sistemes de Certificació Forestal) és un procés voluntari i d’iniciativa privada en que, una forest o una empresa, compleixen amb els criteris de sostenibilitat, social i econòmics marcats per la normativa internacional vigent i una tercera part independent (l’auditor) avalua i verifica que efectivament donen compliment.

La Certificació Forestal PEFC treballa a dos escales: a escala Forest (Certificació Gestió Forestal Sostenible) avalant que el bosc es gestiona sota els criteris de la sostenibilitat  i a escala Indústria (Certificació Cadena de Custòdia)  garantint, als consumidors, que la matèria primera dels productes finals que porten el segell PEFC provenen d’un bosc gestionat de forma sostenible.

Mitjançant la Certificació Forestal PEFC es verifica que la fusta, la llenya, la biomassa, el suro i la resta de productes derivats d’una forest i utilitzats per la indústria de transformació i distribució, procedeixen de boscos gestionats d’acord amb els criteris de sostenibilitat, social i econòmic.

 


Superfície forestal certificada amb el sistema PEFC

Dades actualitzades octubre de 2018

 

Font: ENSCAT

 

Enllaços relacionats