El Departament de Territori i Sostenibilitat aprova el Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

El document analitza tots els valors paisatgístics d’aquest àmbit i proposa els objectius de qualitat que n’hauran de guiar l’evolució. Reconeix 27 unitats de paisatge i identifica cinc paisatges que requereixen una atenció especial. El DOGC ha publicat l’anunci de l’aprovació definitiva del Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, després que conseller[…]