Sector Forestal

  MEDI FORESTAL FUSTA BIOMASSA I LLENYA SURO PRODUCTES NO FUSTANERS BIODIVERSITAT I SERVEIS AMBIENTALS

Medi forestal

Superfície forestal Existències Superfície forestal planificada Superfície forestal certificada (PEFC) Propietat forestal Ocupació dins de la cadena forestal   Publicacions

CATFOREST-Producte forestal Catalunya

MARCA DE GARANTIA de Productes Forestals de Catalunya CATFOREST- producte forestal Catalunya és una iniciativa del sector forestal català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (Catalunya) i qualitat (estàndards[…]

Els boscos, plens d’oportunitats per emprendre

El sector forestal és una àrea d’activitat que ofereix cada vegada més oportunitats als emprenedors. Així ho explica l’estudi de l’organització FSC “La certificació FSC a Espanya i la seva contribució a la millora dels serveis ecosistèmics“. La superfície amb aquesta certificació de gestió forestal ha crescut un 21% entre els anys 2012 i 2014,[…]