Sector Forestal

  MEDI FORESTAL FUSTA BIOMASSA I LLENYA SURO PRODUCTES NO FUSTANERS BIODIVERSITAT I SERVEIS AMBIENTALS

Medi forestal

Superfície forestal Existències Superfície forestal planificada Superfície forestal certificada (PEFC) Propietat forestal Ocupació dins de la cadena forestal   Publicacions