Preus del suro

Evolució del preu del suro posat a fàbrica i per trituració

Superfície forestal

A Catalunya la superfície forestal és de 2.058.333,40 ha, segons la 4a edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC-4, any 2009) Llegenda del mapa   Evolució En comparar les dades de les versions 1 i 4 del Mapa de Cobertes del Sòl es pot observar l’evolució de les tipologies forestals a Catalunya de[…]

Sector Forestal

  MEDI FORESTAL FUSTA BIOMASSA I LLENYA SURO PRODUCTES NO FUSTANERS BIODIVERSITAT I SERVEIS AMBIENTALS

Medi forestal

Superfície forestal Existències Superfície forestal planificada Superfície forestal certificada (PEFC) Propietat forestal Ocupació dins de la cadena forestal   Publicacions