Preus del suro

Evolució del preu del suro posat a fàbrica i per trituració

Superfície forestal

A Catalunya la superfície forestal és de 2.058.113 ha, segons la 4a edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC-4, any 2009)     Evolució En comparar les dades de les versions 1 i 4 del Mapa de Cobertes del Sòl es pot observar l’evolució de les tipologies forestals a Catalunya de l’any 1993[…]

Sector Forestal

  MEDI FORESTAL FUSTA BIOMASSA I LLENYA SURO PRODUCTES NO FUSTANERS BIODIVERSITAT I SERVEIS AMBIENTALS

Medi forestal

Superfície forestal Existències Estructura de la massa Superfície forestal planificada Superfície forestal certificada (PEFC) Propietat forestal Ocupació dins de la cadena forestal   Publicacions