Preus del suro

Evolució del preu del suro posat a fàbrica i per trituració