Biodiversitat i serveis ambientals

Hàbitats forestals Hàbitats d’Interès Comunitari Material forestal de reproducció Espècies forestals amenaçades Espais forestals protegits Arbres monumentals Boscos madurs Àrees d’interès faunísic i florístic   Publicacions  

Biomassa i llenya

Disponibilitat de biomassa a Catalunya Evolució del mercat Empreses productores de biomassa a Catalunya Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola Producció de llenya   Publicacions

Fusta

Superfície forestal arbrada aprofitable Producció de fusta Preus de la fusta Oferta pública d’aprofitaments forestals Empreses amb cadena de custòdia PEFC   Publicacions