Sector Forestal

  MEDI FORESTAL FUSTA BIOMASSA I LLENYA SURO PRODUCTES NO FUSTANERS BIODIVERSITAT I SERVEIS AMBIENTALS

Fusta

Superfície forestal arbrada aprofitable Producció de fusta Preus de la fusta Oferta pública d’aprofitaments forestals Empreses amb cadena de custòdia PEFC   Publicacions