Superfície forestal

A Catalunya la superfície forestal és de 2.058.113 ha, segons la 4a edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC-4, any 2009)     Evolució En comparar les dades de les versions 1 i 4 del Mapa de Cobertes del Sòl es pot observar l’evolució de les tipologies forestals a Catalunya de l’any 1993[…]

Medi forestal

Superfície forestal Existències Estructura de la massa Superfície forestal planificada Superfície forestal certificada (PEFC) Propietat forestal Ocupació dins de la cadena forestal   Publicacions

Fusta

Superfície forestal arbrada aprofitable Producció de fusta Preus de la fusta Oferta pública d’aprofitaments forestals Empreses amb cadena de custòdia PEFC   Publicacions