Treballs de neteja de l’incendi forestal de Bellcaire d’Urgell i la Sentiu de Sió a la Noguera

Tota aquesta fusta cremada l’any 2014 es triturarà i s’aprofitarà per fer biomassa per deixar la forest lliure de restes forestals.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha iniciat els treballs de neteja de la vegetació cremada en l’incendi forestal de la Sentiu de Sió del 21 de juny de l’any passat.

Aquest incendi va cremar en total 122,9 hectàrees (19,05 ha forestals + 103,85 agrícoles). El foc es va iniciar a Bellcaire d’Urgell, on es van cremar 24,98 ha (8,38 forestals i 16,6 agrícoles), i també va afectar la Sentiu de Sió, on es va cremar més superfície (10,67 ha forestals i 87,25 agrícoles). L’incendi, segons la investigació duta a terme pels Agents Rurals, va ser causat per una recol·lectora mentre feia treballs agrícoles.

L’any 2014, va tenir com a grans incendis el de Tivissa, amb gairebé 873 ha forestals cremades, i el de Forallac – Vall-llobrega, amb 376,72 ha forestals. El mateix dia de l’incendi de la Sentiu, hi va haver simultàniament a la demarcació de Lleida un incendi a Oliola, també a la Noguera. A Oliola, es van cremar 28,29 ha forestals i 26,53 agrícoles.

Els treballs, amb una durada prevista d’un mes, s’efectuen fora de l’època d’alt risc d’incendi i prèviament a la sembra dels camps de cereal per no malmetre els sembrats en l’accés a la forest. Els treballs consisteixen en la retirada dels arbres cremats i l’aclarida selectiva sobre les classes de diàmetre inferior en la repoblació que no va ser afectada per l’incendi. Aquesta aclarida consistirà a rebaixar dels 1.300 peus actuals fins a 750 peus per hectàrea.

Tant la fusta cremada com la procedent de l’aclarida es trituraran i s’aprofitaran per a biomassa a fi de deixar la forest lliure de restes forestals. No serà necessària la repoblació de la zona, ja que s’observa una molt bona regeneració del pi blanc dins de la part cremada.

La superfície d’actuació és de 8,2 hectàrees en la neteja de la part cremada a la forest Pla de l’Om i Bellcaire de Dalt, i de 16,2 hectàrees d’aclarida de millora a Bellcaire de Dalt.

Els treballs són promoguts per la Direcció General de Forests del Departament d’Agricultura, d’acord amb l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, titular de les forests. L’execució és a càrrec de les empreses Adomgri i Bioforestal, SL, i es finança amb la biomassa obtinguda mateixa.

Notícia originalGeneralitat de Catalunya