Un projecte recupera pastures al Parc Natural del Montseny

Per al manteniment de la zona s’ha dut a terme una prova pilot.

El passat mes de juny van finalitzar les actuacions de recuperació d’espais oberts per a l’activitat ramadera al Matagalls, dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. L’objectiu va ser recuperar pastures que s’havien perdut i preservar la diversitat biològica d’aquests espais oberts.

Per al manteniment d’aquestes zones s’ha dut a terme una prova pilot d’instal·lació de tancats ramaders mòbils a la coneguda com a Solana de Matagalls, que ajudarà a establir una càrrega ramadera adequada. També s’han executat actuacions d’eliminació i control de flora exòtica invasora mitjançant l’aplicació d’herbicida en peus adults i rebrots d’ailant als termes municipals de Riells i Viabrea, i Viladrau.

Un total de tres persones de la Fundació Acció Baix Montseny i de quatre persones de la Fundació TAC-Osona han estat treballant en el control de la flora exòtica i en la col·locació de tanques ramaderes mòbils, i tres persones de l’Associació SHES han treballat en la recuperació de les pastures al pla de Malataup.

Els treballs, que han suposat una inversió total de 19.500 euros, s’emmarquen dins del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” per conservar i millorar els espais naturals de la demarcació de Girona, fomentant alhora la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.

Un patrimoni biològic

Els espais oberts i les pastures del Matagalls, dins del Parc Natural del Montseny, són hàbitats de gran interès per la seva diversitat florística i faunística. Aquest patrimoni biològic està patint actualment els efectes negatius de l’abandonament de les pastures, en bona part ocupades avui per zones forestals recents, matollars i falguerars.

La zona coneguda com a pla de Malataup, a la finca del Pujol de Muntanya del municipi de Viladrau, és un antic espai de pastura d’aproximadament una hectàrea que, al llarg de la darrera meitat de segle, s’ha anat poblant d’espècies arbòries. L’objectiu de la iniciativa ha estat recuperar aquestes pastures en un prat que estava en procés de tancament.

Aquesta actuació s’ha desenvolupat mitjançant tales selectives o tallades arreu de la vegetació arbòria i arbustiva que envaïa l’espai obert, per tal de poder retornar-lo a l’estat inicial, apte per al bestiar oví. Aquest espai es mantindrà en un futur gràcies a un ramat d’ovelles de la zona, que actualment pastura per les parts del prat que encara estan obertes. A la vegada, també s’han millorat infraestructures ramaderes, com ara l’abeurador del corral del Pujol.

Els treballs de recuperació de pastures i d’espais oberts al pla de Malataup han estat executats per l’associació d’inserció laboral SHES (Sostenibilitat Humana, Ecològica i Social), i s’hi ha invertit un total de 8.000 euros.

Per al manteniment dels espais oberts i la pastura també s’han col·locat tanques ramaderes mòbils en diversos punts del parc a fi de fixar una càrrega ramadera adequada a les característiques de les pastures del Matagalls. Aquestes tasques les ha dut a terme l’empresa d’inserció laboral TAC-Osona, i s’hi ha invertit un total de 4.000 euros.

Paral·lelament, també s’han realitzat actuacions de millora dels hàbitats naturals del Parc Natural del Montseny, amb l’eliminació de nuclis aïllats d’ailants (Ailanthus altissima), una de les espècies exòtiques amb més potencial invasor de les nostres contrades, inclosa al Catàleg espanyol d’espècies invasores (Reial decret 630/2013, de 2 d’agost), en rodals concrets dels termes municipals de Riells i Viabrea, i Viladrau. Les actuacions han consistit en desbrossades prèvies per accedir a la zona, en l’aplicació d’herbicides mitjançant perforació dels peus dels troncs o l’aplicació a la tija i a les fulles dels rebrots, en la tala d’arbrat mort, en l’arrencada de rebrots morts i en la retirada de peus, branques i rebrots.

Els treballs de tractament de flora exòtica han estat realitzats per l’empresa Galanthus (Centre d’Estudis i Divulgació del Medi Ambient), i els d’eliminació de restes vegetals, per persones d’inserció laboral de la Fundació Acció Baix Montseny, amb una inversió total de 7.500 euros.

Enllaç a notícia original – Osona.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.