MEDI
FORESTAL

Propietat i planificació


PROPIETAT

Actualització: 2021

PLANIFICACIÓ

Font: Centre de la Propietat Forestal – Abril de 2021

Planificació forestal: Instruments d’Ordenació Forestal (IOF).

Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i els Plans simples de gestió forestal (PSGF) per finques de menys de 25 ha, són instruments d’ordenació en la planificació forestal privada.

Evolució de la superfície forestal ordenada a Catalunya

Font: Centre de la Propietat Forestal – Abril de 2021

Superfície ordenada aprovada i vigent en forest privada

Superfície aprovada anualment en forest privada

 

Enllaços relacionats