INDICADORS

 

Catalunya, un país de boscos

Catalunya és un país eminentment forestal. Més de la meitat de la seva superfície està ocupada per terrenys forestals: prats, matollars, erms naturals i sobretot boscos.

Missatges principals:

    • En els darrers anys els boscos han augmentat en superfície i en existències, per l’abandonament intens i progressiu de l’activitat agrària i ramadera.
    • La gestió forestal garanteix la persistència de les masses forestals compatibilitzant-la amb l’aprovisionament de béns i serveis i la multifuncionalitat dels boscos. L’aprofitament sostenible dels recursos forestals cobreix les necessitats d’un sector econòmic clau per al territori i permet la persistència i millora dels boscos davant dels riscos com els incendis forestals i del canvi climàtic.
    • Els aprofitaments anuals de fusta i llenya en l’actualitat representen només el 28 % del creixement total del bosc, per tant mantenen una elevada capacitat d’embornal.

1 / SUPERFÍCIES

* Superfície forestal: 2.074.390 ha, de les quals 1.331.906 ha corresponen a boscos (MCSC – 2018)


Entre l’any 1993 i l’any 2009 la superfície forestal arbrada del país ha tingut un increment del 4 %, que significa un augment de poc més de 8.250 hectàrees anuals

Boscos multifuncionals: els boscos són productors de matèries primeres –fusta, llenya, suro. A més, proporcionen altres béns com els bolets, els pinyons i les tòfones, i serveis ambientals com la fixació de CO2, la millora de la qualitat de l’aire, la regulació hídrica o l’afavoriment de la conservació de la biodiversitat.

Mosaic agroforestal: gran part dels paisatges de Catalunya són zona agrària i forestal; fet important tant per a la prevenció d’incendis com per a la conservació de la biodiversitat.

+ Informació (MCSC)

2 / PROPIETAT, PLANIFICACIÓ I CERTIFICACIÓ

+ Inormació (Propietat forestal)
+ Informació (Planificació forestal)
+ Informació (Certificació PEFC)

3 / APROFITAMENTS FORESTALS


L’aprofitament forestal fuster engloba el conjunt d’operacions consistents en la preparació parcial, l’extracció i el transport de les fustes i llenyes que s’obtenen de les tallades efectuades, sota una planificació adequada, en una massa forestal.

+ Informació

4 / OCUPACIÓ AL SECTOR

 

+ Informació

5 / EXISTÈNCIESLes principals espècies pel que fa a volum de fusta als boscos catalans són el pi roig, el pi blanc i l’alzina.

+ Informació