MEDI
FORESTAL

Propietat forestal

Font: Centre de la Propietat Forestal i Servei de Gestió Forestal (DACC)

Actualització: 2022


LA PROPIETAT FORESTAL PER COMARQUES

  • Les superfície comarcal ha estat calculada a partir de la darrera versió de la cartografia de divisions administratives 5.000 publicada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
  • La superfície forestal de cada comarca ha estat calculada a partir de la darrera versió del mapa de cobertes del sòl 2018 publicada per l’ICGC (enllaç).
  • La superfície de propietat privada ha estat extreta del darrer informe del Centre de la Propietat Forestal (CPF). Pel que fa a la superfície pública ha estat facilitada pel DACC (Servei de Gestió Forestal)