MEDI
FORESTAL

Superfície forestal certificada (PEFC)

Font: ENSCAT (Desembre 2023)

Què és la certificació forestal PEFC ?

La Certificació Forestal PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certificacion – Programa de Reconeixement de Sistemes de Certificació Forestal) és un procés voluntari i d’iniciativa privada en que, una forest o una empresa, compleixen amb els criteris de sostenibilitat, social i econòmics marcats per la normativa internacional vigent (UNE 162002 en l’àmbit de la Gestió forestal sostenible i ST 2002:2013 en l’àmbit de la Cadena de Custòdia) i una empresa auditora, tercera part independent, avalua i certifica el seu compliment en les diferents fases del procés (Forest i industria).

La Certificació Forestal PEFC treballa a dos escales: a escala Forest (Certificació Gestió Forestal Sostenible) avalant que el bosc es gestiona sota els criteris de la sostenibilitat  i a escala Indústria (Certificació Cadena de Custòdia)  garantint, als consumidors, que la matèria primera dels productes finals que porten el segell PEFC provenen d’un bosc gestionat de forma sostenible.

Mitjançant la Certificació Forestal PEFC es verifica que la fusta, la llenya, la biomassa, el suro i la resta de productes derivats d’una forest i utilitzats per la indústria de transformació i distribució procedeixen de boscos gestionats d’acord amb els criteris establerts per la normativa vigent. En conseqüència s’estimula el consum responsable de qualsevol producte del bosc al millorar-se el coneixement que el consumidor té sobre els boscos i la seva Gestió.

Els principals objectius del PEFC són la promoció de la gestió forestal sostenible, augmentar el valor afegit i el reconeixement social dels productes forestals i promocionar el consum responsable de productes forestals.

Superfície forestal certificada amb el sistema PEFC

Dades actualitzades a desembre de 2023

Supf. Certificada PRIVADA (ha):
Total: 256.728
Supf. Certificada PÚBLICA (ha):
Total: 36.798

Font: ENSCAT
Enllaços relacionats