CATALUNYA,
UN PAÍS DE BOSCOS

Catalunya és un país eminentment forestal. Més del 60% de la seva superfície està ocupada per terrenys forestals: prats, matollars, erms naturals i sobretot boscos.
 
PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA
Cal avançar en el desenvolupament d'ecosistemes equilibrats i productius, mitjançant l'aplicació d'una silvicultura adaptada a les característiques del territori i procurar la fixació poblacional de les zones de muntanya.
La potenciació de l'aprofitament dels recursos forestals de manera sostinguda, que donen rendes directes, i la possibilitat d'incrementar els seus valors, depenen de la capacitat de la indústria transformadora d'adaptar-se a les exigències dels productes de més valor afegit que demana el mercat.
 

 

EMPRESES
I ENTITATS

Accés al cercador que permet trobar qualsevol empresa del sector donada d'alta en la nostra base de dades, i obtenir informació sobre la mateixa. Actualment tenim registrades més de 1.400 empreses.
Podeu consultar també un llistat entitats, institucions i organismes públics relacionats amb el sector.