MEDI
FORESTAL

Planificació forestal

PLANIFICACIÓ

Font: Centre de la Propietat Forestal i Servei de Gestió Forestal (DACC)
Actualizació 2022

SUPERFÍCIE PLANIFICADA VIGENT PER COMARQUES A CATALUNYA

Font: Centre de la Propietat Forestal i Servei de Gestió Forestal (DACC)
Actualizació 2022


Segons propietatHectàrees planificades vigents
Superfície forestal PÚBLICA168.237 ha
Superfície forestal PRIVADA469.392 ha

Evolució de la superfície forestal planificada

Font: Centre de la Propietat Forestal i Servei de Gestió Forestal (DACC)
Actualizació 2022

Superfície planificada aprovada i vigent en forest privada

Instruments d’Ordenació Forestal (IOF).

Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i els Plans simples de gestió forestal (PSGF) per finques de menys de 25 ha, són instruments d’ordenació en la planificació forestal privada.

Superfície aprovada anualment en forest privadaEnllaços relacionats