MEDI
FORESTAL

Existències

Les dades d’aquest apartat estan extretes de l’Inventari Forestal Nacional, IFN3 (2000-01) i IFN4 (2013-16).Segons el 4art i últim inventari, els boscos catalans tenen un volum total de fusta de 151.492.338 m3 (volum amb escorça). Això representa un augment del 22% en 15 anys del volum respecte l’anterior inventari. Tenint en compte que la superfície arbrada ha disminuit lleugerament, això suposa un augment en la densitat de les masses.

La següent gràfica i taula mostren una part representativa de les espècies de Catalunya.

Font: Inventario Forestal Nacional

Evolució del volum amb escorça (m3)

Font: Inventario Forestal Nacional

Evolució del nombre de peus

Enllaços relacionats