SERVEIS
AMBIENTALS I
BIODIVERSITAT

Arbres monumentals

Els arbres han tingut sempre un valor rellevant per a la societat per la seva funció ecològica, cultural, econòmica, simbòlica, etc. El coneixement científic continua aportant noves dades sobre la rellevància de la seva funció en múltiples aspectes, com la fixació del CO2, els serveis ecosistèmics o la seva interacció amb altres éssers vius.

Per tal de donar protecció legal a determinats arbres i arbredes considerats singulars, la Generalitat de Catalunya ha elaborat normativa que permet declarar-los com a arbres o arbredes d’interès local, arbres o arbredes d’interès comarcal i arbres o arbredes monumentals.

A Catalunya la primera declaració d’un arbre com a arbre monumental, d’acord amb la normativa, es va fer l’any 1987. Actualment hi ha 272 arbres monumentals individuals declarats (ja sigui de forma aïllada o en grups de pocs individus) i 3 arbredes monumentals declarades (la Fageda de la Grevolosa a Sant Pere de Torelló, la Roureda del Parc Nou d’Olot i la Pineda de Can Ferrer del Coll a Piera).

Arbres Monumentals (FITXES)

Enllaços relacionats