SERVEIS
AMBIENTALS I
BIODIVERSITAT

Geoíndex – Riscos geològics

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics.

El visualitzador de riscos geològics incorpora les dades del Geotreball VI Mapa per a la prevenció dels riscos geològics (MPRG25M) i les seves informacions complementàries, les observacions del mantell nival, la cartografia d’allaus, les proteccions contra les allaus i els terratrèmols històrics (880 aC-2013) i instrumentals (1977-2013).

Les informacions complementàries del MPRG25M provenen de la realització dels estudis d’identificació de riscos geològics per a la Direcció General d’Urbanisme (majoritàriament moviments del terreny, cons de dejecció i processos acumulatius i/o erosius associats, d’identificació d’aqüífers vulnerables i allaus, entre d’altres), dels inventaris dels agents rurals (232 fitxes), dels moviments del terreny observats (828 fitxes) i fotografies (1186).

Finalment, es representen les evidencies històriques reportades en fonts documentals.

Llegenda del visualitzador Geoíndex de riscos geològics [PDF, 83 kB]

Mapa per a la Prevenció de Riscos Geològics 1:25.000