SERVEIS
AMBIENTALS I
BIODIVERSITAT

Serveis ecosistèmics

Que són?

La natura sustenta totes les activitats i la vida dels éssers humans. Els béns i serveis que proporciona són vitals per al nostre benestar i el desenvolupament econòmic i social present i futur. D’aquests béns i serveis, en diem serveis ecosistèmics.

A escala internacional s’han definit quatre categories diferents de serveis, tots ells vitals per a la salut i el benestar dels éssers humans: serveis de proveïment, de regulació, culturals i de suport.

 

ForESmap

ForESmap és una iniciativa que avalua i cartografia els serveis ecosistèmics que aporten els boscos catalans a escala municipal.

Qualsevol municipi de Catalunya pot conèixer de forma senzilla els serveis ecosistèmics que proveeixen els boscos més propers: els que tenen més matèries primeres, els que millor regulen el cicle de l’aigua, els que tenen més riquesa d’espècies d’aus o els que ofereixen més opcions de lleure.

 

Mapes dels Serveis ecosistèmics

 
MAPA DEL CONJUNT DELS SERVEIS ECOSISTÈMICS DE PROVISIÓ

 
MAPA DEL CONJUNT DELS SERVEIS ECOSISTÈMICS DE REGULACIÓ

 
MAPA DELS SERVEIS ECOSISTÈMIC CULTURALS

 
MAPA CONJUNT DEL SERVEI ECOSISTÈMIC DE BIODIVERSITAT

 

Enllaços relacionats