SERVEIS
AMBIENTALS I
BIODIVERSITAT

ATESMAPS

ATESMAPS és un visor del terreny en 3d amb mapes que informen del perill d’allaus a una escala d’anàlisi regional.
Els mapes combinen la classificació del terreny ATES (Avalanche Terrain Exposure) i el butlletí de perill d’allaus.

Zones a Atesmaps

Classificar el terreny en base a les directrius que marca ATES, comporta molt rigor i esforç. Actualment els Pirineus s’estan convertint en un referent en quant a l’abast territorial de zones cartografiades amb aquesta classificació. Tot i així, falta molt per fer. Diferents organismes estan classificant múltiples zones de forma simultània i per tant, ATESMAPS les anirà actualitzant a mesura que es publiquin.

Com funciona Atesmaps?

A l’hora de preparar l’activitat, es consulta el BPA, la méteo, el mapa topogràfic, ressenyes… ATESMAPS pretén ser una eina complementària que ajudi a preparar la sortida, partint d’una informació tant valuosa com l’escala de classificació del terreny ATES. L’ús del GEOVISOR permet visualitzar el track que es vol seguir, el relleu en tres dimensions i els vessants acolorits.

Zones actuals d’estudi

Vall d’Aran, Tavascan, Andorra, Astún-Candanchú i Aneto

ATESMAPS a la Vall d’Aran

Terreny senzill
Exposició a pendents poc empinats i terreny forestal. Alguns clars al bosc poden implicar zones d’arribada d’aludes poc freqüents.
Terreny Exigent
Exposició a zones de trajecte d’allaus ben definits, a zones de sortida o trampes.
Terreny Complex
Exposició a zones de trajecte d’allaus múltiples i superposades o grans extensions de terreny obert i pendent. Zones d’inici d’allaus múltiples i amb trampes sota.

Enllaços relacionats