SERVEIS
AMBIENTALS I
BIODIVERSITAT

Cartografia, observacions i protecció d’allaus

Base de Dades d’Allaus de Catalunya, observacions del mantell nival i proteccions existents

El Visualitzador d’informació nivològica i d’allaus integra tota la informació recopilada des de l’any 1986 dels episodis majors d’activitat d’allaus al Pirineu català fent les tasques de seguiment i cartografia d’allaus (base de dades BDAC). Aquest recull d’informació ha estat possible fruit de la col·laboració de la xarxa d’observadors de Catalunya -formada per les estacions d’esquí, els guardes de refugi, els agents rurals i nivòlegs professionals-, els tècnics del Conselh Generau d’Aran i del Servei Meteorològic de Catalunya, els Bombers de la Generalitat de Catalunya i Pompièrs d’Aran, els tècnics de Protecció Civil i els tècnics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

El Visualitzador facilita l’accés a un primer ajut a la planificació per a itineraris en territori innivat amb una mapa de pendents (l’interval d’angles que mostra el visualitzador correspon als angles propicis a desencadenar allaus de forma natural o pel pas de persones), a les observacions del mantell nival, a la cartografia d’allaus i a les proteccions contra les allaus.

Llegenda del visualitzador Geoíndex d’allaus [PDF, 40 kB]

Presentació

La Cartografia d’allaus amb el Mapa de zones d’allaus 1:25.000, que inclou les allaus observades i reportades històricament, és un mapa temàtic en el qual es representen les zones que poden ser afectades per allaus. S’entén com a zona d’allau l’àrea dins la qual al llarg del temps s’han produït desencadenaments d’allaus de diferents dimensions. El seu límit ve donat a partir de la màxima allau que els indicis existents actualment permeten determinar (geomorfològics, de vegetació i històrics). En cas d’absència d’indicis de vegetació i històrics es defineixen les possibles zones d’allaus a partir de les seves característiques geomorfològiques.

Les observacions del mantell nival comprenen tots els punts de presa de dades de la xarxa d’observació nivològica de Catalunya i de les mesures realitzades pels predictors d’allaus de l’ICGC. La xarxa de presa de dades nivometeorològiques de l’ICGC està formada per nivòlegs professionals, Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Guardes de refugi i Estacions d’esquí. Les mesures que es prenen són sondeigs per colpeig, perfils estratigràfics, tests i indicis d’estabilitat. Aquestes mesures són indispensables per a la realització diària del Butlletí de Perill d’Allaus (BPA). Tanmateix el visor mostra les set zones del Pirineu de Catalunya a les quals diàriament de dilluns a dissabte l’ICGC emet el grau de perill d’allaus a través del BPA.

En l’àmbit de la protecció contra les allaus, es visualitza l’inventari de totes les proteccions puntuals i lineals instal·lades per a minimitzar el risc d’allaus, amb la situació dels dispositius de defensa temporal activa i permanent, de les àrees reforestades que directament o indirectament actuen d’ancoratge del mantell nival i de les àrees en les quals es realitza un control per a garantir-ne la seguretat.

Enllaços relacionats