SERVEIS
AMBIENTALS I
BIODIVERSITAT

Mapa d’ignició en cereal

El mapa d’ignició en cereal mesura la probabilitat d’ignició d’una zona de cereal en relació amb la maquinària de recol·lecció del cereal. No és un mapa de propagació.

Aquest mapa té una escala de 10 nivells: l’1 correspon a la probabilitat d’ignició més baixa i el 10 a la més alta.

S’elabora diàriament per totes les zones de cereal sense tenir en compte si s’està treballant o no a la zona.

El model no és vàlid en cas de precipitacions recents i per aquest motiu s’inclou una màscara amb la precipitació dels darrers tres dies.