SERVEIS
AMBIENTALS I
BIODIVERSITAT

Atles climàtic digital de Catalunya

Podríem definir aquest Atles com “un conjunt de mapes climàtics digitals de temperatura mitjana de l’aire (mínimes, mitjanes i màximes), precipitació i radiació solar”. Amb aquests mapes podem saber, cada 180 m sobre tot el territori de Catalunya, quina és la temperatura mitjana de les màximes, la precipitació o qualsevol de les variables anteriors des d’un punt de vista climàtic, és a dir, el valor basat en la mitjana de tots els anys dels quals es tenen dades. A més, aquests valors es poden consultar per al total de l’any (mitjana en el cas de les temperatures i radiació solar o acumulat en el cas de precipitació), per qualsevol mes en concret o per determinats períodes d’interès (estacions de l’any).

Enllaços relacionats