SERVEIS
AMBIENTALS I
BIODIVERSITAT

Serveis ecosistèmics

Que són?

La natura sustenta totes les activitats i la vida dels éssers humans. Els béns i serveis que proporciona són vitals per al nostre benestar i el desenvolupament econòmic i social present i futur. D’aquests béns i serveis, en diem serveis ecosistèmics.

A escala internacional s’han definit quatre categories diferents de serveis, tots ells vitals per a la salut i el benestar dels éssers humans: serveis de proveïment, de regulació, culturals i de suport.

 

ForESmap

ForESmap és una iniciativa que avalua i cartografia els serveis ecosistèmics que aporten els boscos catalans a escala municipal.

Qualsevol municipi de Catalunya pot conèixer de forma senzilla els serveis ecosistèmics que proveeixen els boscos més propers: els que tenen més matèries primeres, els que millor regulen el cicle de l’aigua, els que tenen més riquesa d’espècies d’aus o els que ofereixen més opcions de lleure.

 

Mapa dels Serveis ecosistèmics de BIODIVERSITAT

El mapa representa el rànquing (en %) del valor global dels Serveis de Biodiversitat.

S’han inclòs: BIODIVERSITAT (Riquesa d’espècies llenyoses, Riquesa d’espècies d’aus) . Valors alts indiquen més provisió d’aquests serveis de mitjana.

Les dades han estat estandarditzades per poder fer-ne la mitjana entre els diferents Serveis Ecosistèmics de BIODIVERSITAT. Els municipis que apareixen en gris són aquells que no arriben a tenir 3 parcel·les de bosc (de l’Inventari Forestal Nacional 3) i per tant han estat exclosos de l’estudi; o bé municipis dels quals no es tenia dades (nodata).

 

Enllaços relacionats