PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Aprofitaments de les plantes aromàtiques i medicinals

Segons adjudicacions del programa anual d’aprofitaments de productes forestals en terrenys de propietat pública a Catalunya, a la següent taula mostrem les quantitats recollides dels productes classificats com a “Plantes medicinals” i la “Boixerola (Arctostaphylos uva-ursi)“.

Font: Programa anual d’aproftaments (Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi)

Incloem a la taula la recol·lecció de la “Genciana (Gentiana lutea)” en terreny públic de la Vall d’Aran, extraccions gestionades pel Conselh Generau d’Aran.

Font: Conselh Generau d’Aran (Departament d’Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau)

Aprofitaments de PAM en terrenys públics

 

Enllaços relacionats