PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Cultiu de les plantes aromàtiques i medicinals

Les plantes aromàtiques i medicinals (PAM) engloba un grup molt extens de plantes que presenten com a característica comuna un elevat contingut de substàncies o principis actius amb propietats químiques, bioquímiques o organolèptiques molt específiques, que permeten el seu ús amb finalitats terapèutiques, aromàtiques o gastronòmiques, entre d’altres.

Aquests principis actius són substàncies elaborades per les plantes com a metabòlits secundaris, químicament molt complexos i amb un rol ecològic definit i molt efectiu en el món vegetal. La presència d’aquests principis actius en quantitats elevades diferencia les PAM de la resta de plantes cultivades. En funció del tipus de principis actius presents a les plantes es definirà el seu ús, es poden classificar com a medicinals i aromàtiques (perfumeres i/o condimentaries).

Superfícies del cultiu a Catalunya

Les superfícies classificades com a “Especies aromàtiques herbàcies” o “Espècies aromàtiques llenyoses” corresponen a parcel·les que cultiven diverses espècies alhora. La resta es poden classificar com a medicinals i aromàtiques (perfumeres i/o condimentaries)

Font: DARP. Mapa de cultius DUN-SIGPAC.

Evolució del safrà

Evolució del llúpol

Evolució de l’espígol

Evolució del julivert

Directori de varietats comercials de plantes aromàtiques i medicinals

Enllaços relacionats