PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Producció de mel i cera

NOTA:
* 2002 – 2008: Estimacions realitzades per Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària del DAAM en base dades SIR.
* A partir del 2009: SIR (Sistema Informació Ramadera); inclou les dades autonòmiques que conté el Registre d’Explotacions Ramaderes. Aquestes dades alimenten diàriament el REGA (Registre General d’Explotacions Ramaderes) del MAPA. Extraccions del mes de desembre de l’any N+1. Només es comptabilitzen les explotacions que han actualitzat el cens en els tres darrers anys.

Font: Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris del Gabinet Tècnic. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.


Evolució de la producció de mel per províncies

Enllaços relacionats