PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Guia de la fusta

La fusta és un material que ens proporciona la natura gràcies a milers d’espècies llenyoses distribuïdes arreu del planeta, de tal forma que en cada emplaçament trobem una combinació particular d’aquestes. Catalunya és un país mediterrani amb una diversitat d’espècies fusteres comercialment aprofitables molt més rica que el centre i nord d’Europa. Aquest fet provoca que la gestió forestal i industrial sigui més complexa, però al mateix temps, fa que el potencial d’obtenir matèries primeres més ben adaptades a aplicacions i productes concrets sigui superior. Per aprofitar aquest potencial es necessari realitzar caracteritzacions tecnològiques imprescindi-bles per desenvolupar noves aplicacions i obtenir certificacions voluntàries i marcatges obligatoris.
Precisament, la caracterització tecnològica i la recerca de noves aplicacions per a les fustes locals de Catalunya és una de les principals línies de treball de l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST). Amb aquesta finalitat, l’any 2005 s’endegà una tasca exhaustiva de descripció i anàlisi de les propietats de les espècies fusteres locals catalanes comercialment més importants. La guia que a continuació es presenta és una eina útil que mostra en fitxes sistemàtiques les principals dades obtingudes.

 

Propietats bàsiques:


 

Enllaços relacionats