PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Empreses certificades en Cadena de Custòdia PEFC

Certificació de la cadena de transformació o de custòdia (CdC)

Què és?

És el seguiment dels productes forestals (fusta, paper, suro, escorça, resina …) durant les diferents fases del procés productiu i la seva posterior comercialització, per poder assegurar la traçabilitat d’aquests productes des de el bosc fins al consumidor final. Després de passar un procés d’auditoria es pot sol•licitar la llicència oficial d’ús del logotip i marca comercial PEFC, lo que garanteix que la fusta que s’està utilitzant en qualsevol procés de transformació d’aquest producte procedeix d’un bosc certificat PEFC.

Més informació: www.pefc.catEls principals objectius del PEFC són la promoció de la gestió forestal sostenible, augmentar el valor afegit i el reconeixement social dels productes forestals i promocionar el consum responsable de productes forestals.


Evolució del nombre d’empreses CdC a Catalunya

Actualització desembre 2022


Empreses certificades amb CdC segons categoriaLlistat d’empreses

Actualització desembre 2022
Enllaços relacionats