PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Indústria forestalFabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció

Les magnituds econòmiques s’expressen en milers d’euros (K€)
Font: elaboració pròpia, a partir de dades IDESCAT


Fabricació d’envasos i altres productes de fusta i suro

Les magnituds econòmiques s’expressen en milers d’euros (K€)
Font: elaboració pròpia, a partir de dades IDESCAT


Fabricació de pasta de paper, paper i cartó

Les magnituds econòmiques s’expressen en milers d’euros (K€)
Font: elaboració pròpia, a partir de dades IDESCAT


Fabricació d’articles de paper i de cartó

Les magnituds econòmiques s’expressen en milers d’euros (K€)
Font: elaboració pròpia, a partir de dades IDESCAT


Fabricació de mobles

Les magnituds econòmiques s’expressen en milers d’euros (K€)
Font: elaboració pròpia, a partir de dades IDESCAT