PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Preus del suro

Catalunya

  • Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
  • Els preus posat a fàbrica corresponen als cotitzats per la llotja de Girona.
  • Els preus in situ i apilat en rassa són el resultat de l’elaboració d’una enquesta anual que sol abastar un volum superior a 1.700 t. Concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se sense tenir en compte les condicions d’explotació que varien de bosc a bosc.
  • Variació anual dels preus reals és calculada sobre els preus, expressats en euro constants per tal d’eliminar els efectes de la inflació, des del començament de la sèrie.

 

Variació anual preus reals:

  • IN SITU: 1,45%
  • APILAT EN RASSA: 0,51%
  • Posat a fàbrica (TAPS): 1,85%
  • Posat a fàbrica (TRITURACIÓ): 3,60%

Portugal

(apilat en rassa)

 

Enllaços relacionats