PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Preus del suro

Catalunya

  • Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
  • Els preus posat a fàbrica corresponen als cotitzats per la llotja de Girona.
  • Els preus in situ i apilat en rassa són el resultat de l’elaboració d’una enquesta anual que sol abastar un volum superior a 1.700 t. Concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se sense tenir en compte les condicions d’explotació que varien de bosc a bosc.
  • Variació anual de preus és calculada sobre una sèrie a llarg termini de preus expressats en euro constants per tal d’eliminar els efectes de la inflació.

 

Variació de preus:

  • IN SITU: 2,18%
  • APILAT EN RASA: -1,60%
  • Posat a fàbrica (TAPS): 2,22%
  • Posat a fàbrica (TRITURACIÓ): 8,83%

Portugal

(apilat en rassa)

 

Enllaços relacionats