PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Producció de suro

Dades de producció de suro a Catalunya des de 1988

t=tones

Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Tipologies forestals arbrades de Catalunya – Espècie dominant Quercus suber

Consulta el mapa aquí

– Vericat, P., Piqué, M., Koua, O., Pla, M., 2010. Mapa de formacions forestals pures i mixtes de Catalunya a partir del Mapa Forestal de España 1:50.000 digitalizado. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
– Piqué, M., Vericat, P., Cervera, T., Baiges, T., Farriol, R., 2011. Tipologies forestals arbrades. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.

portada

Enllaços relacionats