PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Preus de la fusta

En aquesta pàgina és possible consultar la sèrie dels preus de la fusta a fàbrica des de 1988 i dret i al carregador des de 2005. 

  • Tots els preus es refereixen a €/t , llevat del pollancre que s’expressen en €/m³.
  • Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
  • Els preus posat a fàbrica corresponen als cotitzats per la llotja de Vic
  • Els preus dret i al carregador són el resultat de l’elaboració d’una enquesta anual que sol abastar un volum superior a 250.000 t. Concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se sense tenir en compte les condicions d’explotació que varien de bosc a bosc.
  • La variació anual dels preus reals és calculada sobre els preus, expressats en euro constants per tal d’eliminar els efectes de la inflació, des del començament de la sèrie.


Enllaços relacionats