PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Empreses de treballs forestals – ENSCAT

Consulta el llistat d’empreses de treballs forestals acreditades per treballar en l’àmbit de les finques forestals certificades pel Sistema de Certificació Forestal PEFC en GFS a Catalunya

Actualització de dades: Agost 2021

Total: 90

Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal (ENSCAT) – www.enscat.org
PEFC Catalunya – PEFC