PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Preu dels bolets

Evolució del preu del rovelló

Cistell de rovellons

A més de la importància econòmica dels rovellons i de la resta de bolets comercialitzats, el paper dels fongs és imprescindible en els ecosistemes forestals i assoleix també un rol i social que creix en importància a Catalunya. Tot i la seva variabilitat estacional, són capaços de generar importants economies directes i indirectes cada any

A nivell provincial, Lleida és la provincia amb major producció de bolets, amb una mitjana d’unes 1.500 t i un valor de 6,2 milions d’€ anuals.

Un estudi constant

Per a la quantificació del valor econòmic que representen els bolets a Catalunya, ha estat necessari conèixer el rendiment micològic que ofereixen els boscos any rere any, ja que la producció de bolets està estretament lligada a la climatologia. Per aquest motiu, s’ha requerit la realització de mostrejos micològics setmanals en una xarxa de parcel·les permanents establertes fa mes de 20 anys, per tal d’obtenir la informació bàsica per quantificar econòmicament el valor dels bolets. En l’actualitat, els inventaris micològics setmanals es realitzen a 103 paral·leles.

Els treballs que s’estan realitzant des del “Grup de Micologia i Patologia Forestal” del CTFC amb el suport del DACC, del Ministeri de Ciència i Tecnologia i de la Unió Europea, estan sent claus en el coneixement de la micologia a Catalunya.