PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Preus de la tòfona

(*) Font, Asociación de Truficultores y Recolectores de la provincia de Teruel (ATRUTER). Els preus que es donen per a l’Estació de Mora de Rubielos no són oficials, són orientatius. A no ser que s’indiqui el contrari, els preus corresponen a tòfones de més de 20g de pes i sense defectes físics, amb un grau de maduració d’acord a l’hora de la temporada. Sempre hi haurà lots de tòfones que es vendran per sobre i per sota d’aquests preus depenent de la seva qualitat.

(**) El “preu a França” correspon a la mitjana ponderada retallada al 5% de les cotitzacions dels mercats locals.

En la temporada 2022/23 es va produir una discontinuïtat metodològica en les cotitzacions de la llotja de Vic. Arran d’això, les cotitzacions d’aquesta temporada no són estrictament comparables amb les dels anys anteriors.

Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.