PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Preus de la tòfona

(*) Font, Asociación de Truficultores y Recolectores de la provincia de Teruel (ATRUTER). Els preus que es donen per a l’Estació de Mora de Rubielos no són oficials, són orientatius. A no ser que s’indiqui el contrari, els preus corresponen a tòfones de més de 20g de pes i sense defectes físics, amb un grau de maduració d’acord a l’hora de la temporada. Sempre hi haurà lots de tòfones que es vendran per sobre i per sota d’aquests preus depenent de la seva qualitat.

(**) El “preu a França” correspon a la mitjana ponderada retallada al 5% de les cotitzacions dels mercats locals.

  • La variació anual de preus és calculada sobre els preus de l’última dècada expressats en euro constants per tal d’eliminar els efectes de la inflació..