PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

HERBAS d.o.o.
Starogradački Marof 70, 33405 Pitomača Kolodvorska BB, Budančevica,48362 Kloštar Podravski
CROÀCIA

web
herbas@herbas.hr
+385 48 816107

Processadores d'herba seca
Desinfectadora
High-pressure chambers for disinsection with gas CO2
Desinsectar material sec
Les cambres estan dissenyades per a la desinfecció d??herbes i matèries primeres alimentàries mitjançant gas CO2. La cambra per a la desinfecció és la forma horitzontal d??alta pressió del recipient, el diàmetre exterior de 1.900,00 mm i una longitud total de 10.000,00 mm. La capacitat volumètrica de la cambra és d??uns 20 m³ i la capacitat de la càmera de treball està en una relació de funció tant de la pressió del gas com del temps de tractament. Per a pressió de gas aprox. = 12 bar la durada del tractament és d??unes 12 hores. El material de transformació es col·loca en euro-palets. En un costat frontal de la cambra hi ha portes per carregar el material a la cambra. Les portes tenen el mateix diàmetre que la cambra. Els dos costats de la cambra estan tancats per terra còncava; un costat de la cambra està soldada i l??altre costat es tanca amb portes amb un sistema de tancament a baioneta penjat d??un suport que s??uneix a un marc mòbil. La tapa està segellada amb una junta de construcció especial.
Gran