PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

BONINO s.a.s
Via Torino, 17312048 Sommariva Bosco (CN)
ITÀLIA

web
info@boninoitaly.com
+39 0172 54 132

Recol·lectores
Segadora acoplada (autocarregador)
segadora de discos, autocarregador
Lavender harvesting machines
Recol·lecció d'espígol
Adaptada darrera el tractor. Equipada amb raspalls frontals que aixequen el producte amb suavitat i translació al sistema de tall. El sistema de tall frontal consisteix en discs tancables que permeten un tall net, respectant la forma de la planta. El producte tallat es transmet a la caixa posterior mitjançant una escala de càrrega: la forma i la dimensió especial de l'escala permet destriar productes llargs i curts, garantint al client un rendiment òptim en totes les etapes de la collita de la planta. La descàrrega es pot fer a terra mitjançant una porta hidràulica, o en alçada mitjançant una catenària que permet descarregar directament dins de caixes o remolcs. Tot està controlat per un sistema electrohidràulic controlat per un panell polsador directament a la cabina del tractor.
Gran