PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

PACK TTI (Hortihands)
Pack TTIGildenweg 16NL-3334 KC Zwijndrecht
PAÏSOS BAIXOS

web
info@packtti.com
+31 (0) 88 425 62 44

Recol·lectores
Segadora manual (càrrega en sac)
Esporgadora en producció de viver i jardineria (tanques verdes), adaptable a tallar herbes
EazyCut 400
barral de tall de 400 mm. Pot ser usada per 1 persona. Recull la planta en un sac.
Petita