PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

HERBAS d.o.o.
Starogradački Marof 70, 33405 Pitomača Kolodvorska BB, Budančevica,48362 Kloštar Podravski
CROÀCIA

web
herbas@herbas.hr
+385 48 816107

Processadores d'herba seca
Desinfectadora
Low-pressure chamber for disinsection with gas CO2
Desinsectar material sec
La cambra està dissenyada per a la desinfecció d??herbes i matèries primeres alimentàries mitjançant gas CO2. La cambra per a la desinfecció és el contenidor aïllat horitzontal. La capacitat volumètrica de la cambra és d??uns 22 m³ i la capacitat de la cambra de treball es troba en una relació de funció tant de la pressió del gas com del temps de tractament. Per a pressió de gas aprox. = 0,2 bar la durada del tractament és d??unes 72 hores. El material de transformació es col·loca en euro-palets. En un costat frontal de la cambra hi ha portes per carregar el material a la cambra
Gran