PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

CHATRON
Travessa da Zona Industrial - 1, nº 95 Rossio3730-601 Vale de Cambra
PORTUGAL

web
comercial@chatron.pt
3,5125647289e+11

CHATRON ESPAÑACalle Silva, 2, 1º, 4ª 28013Madrid, España
Assecadors
Armari, a granel
Solar
Modelos mini - deshidratador - TWIN
Assecador domèstic o comercial de productes agrícoles (nous, herbes aromàtiques, fruita) i altres (tèxtils...)
Disposa de rodes que permet el seu desplaçament i orientació solar. Equipada amb panell solar SVP-Twin-20. A partir del moment que la llum sola rincideix en el panell, la temperatura a l'interior comença a augmentar i amb el ventilador es comença a introduir l'aire calent i sec dins de l'armari on es troba el producte a assecar. L'aire introduit pressuritza l'armari de tal forma que l'aire exisitent en el seu interior és explulsat per la reixeta que hi ha a la part inferior de l'armari. Aquesta reixeta és regulable, de forma que pot estar totalment tancada a la nit (quan no hi ha sol). Té un termòstat digital que permet la programació. Dimensions: T20 model solar: 1050x910x1350 mm E30 connexió a xarxa: 1030x915x1630 mm Volum: 1300 l. Cabdal (recirculat): 106 m3/h (amb connexió a xarxa 300 m3/h). Augment de temperatura: 20º C (80ºC amb connexió a xarxa)
Petita