PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

TERMOPLIN
11400 Mladenovac, Kragujeva?ka 42 D
SÈRBIA

web
office@termoplin.rs
00381 11/6238 161

Assecadors
Armari, amb carros de safates
Termogeneració
Batch dryer. SVP 600, SVP 900
Assecador de fruita, vegetals, fruits de bosc i plantes medicinals
Armari amb carros. Contenidor construit en acer i aillat amb panells recoberts. Les parts metàl·liques interiors están galvanitzades i pintades am pintura electrostàtica. Tenen 2/3 carros amb 24 safates/carro. El material es posa manualment a les safates (30x800x1000mm), que estan fetes de crom (inox). Els carros es carreguen pel lateral de l'armari. El generador tèrmic i el ventilador estan a la part posterior de l'assecador, en una zona físicament separadada. El generador tèrmic pot funcionar amb llenya, estella, carbó, gas o fuel. Està connectat amb la cambra d'assecat amb un sistema de canals (proveïment i recirculació). El flux d'aire és horitzontal, al llarg de les safates. S'aconsegueix un fluix d'aire uniforme mitjançant persianes de regulació. El material a assecat es col·loca i distribueix manualment damunt les safates, que es posen una sobre l'altra a l'armari assecador. L'aire s'insjecta per sobre, per sota i entre les safates. L'aire humit s'extreu a l'exterior amb un canal d'ejecció i per succió en el generador tèrmic s'injecta la mateix quantitat d'aire fresc. Els canals de recirculació permeten usar l'aire recirculat. El procés es regula amb termostats i programadors. SVP 600: 600 kg/dia. 75 kw, 2 carros - 48 safates. Dimensions: 6500x2500x2900 mm SVP 900: 900 kg/dia. 120 kw, 3 carros -72 safates. Dimensions: 7500x2500x2900 mm
Mitjana-gran