PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

TRED TECHNOLOGY s.r.l.
Via G.Perlasca 37 86025 Ripalimosani (CB)
ITÀLIA

web
commerciale@tredtechnology.com
39087466405

Assecadors
Armari, amb carros de safates
Elèctric
ECO 8, ECO 16, ECO 24
Assecat amb deshumidificació d'aliments
Està format per una cambra de tractament feta amb panells aïllants coberts de xapa metàl·lica pre-pintada, en la que es coloca un carro amb safates. Combina una unitat de tractament d'aire que permet l'eliminació de l'humitat absoluta i el pre-escalfament de l'aire de tractament, per reduir el consum d'energia. Tractament a temperatures inferiors als 45ºC amb aire deshumidificat. Es pot utilitzar en els següents modes: només ventilació, ventilació amb aire deshumidificat, ventilació amb aire calent, ventilació amb aire deshumidificat i calent. Equipat amb: ECO 8: 2 carros; ECO 16: 4 carros; ECO 24: 6 carros. Cada carro: 40 lleixes i 80 safates de PVC extraïbles. Capacitat de càrrega: ECO 8: 100-720 kg; ECO 16: 200-1400 kg; ECO 24: 300-2000 kg Consum: ECO 8: 30 kW; ECO 16: 60kW; ECO 24: 90 kW
Mitjana-gran