PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

TERMOPLIN
11400 Mladenovac, Kragujeva?ka 42 D
SÈRBIA

web
office@termoplin.rs
00381 11/6238 161

Assecadors
Armari, amb safates
Termogeneració
Mini batch drier. SVP 100, SVP 200, SVP 400
Assecador de fruita, vegetals, fruits de bosc i plantes medicinals
Armari. El model bàsic consisteix en 2 cambres d'assecat amb un cert nombre de safates on es disposa el material a assecar (mides 30x500x800). El generador tèrmic es situa darrera l'assecador, en una zona separada. Està connectada amb la cambra d'assecat amb un sistema de canals (proveïment i recirculació). El flux d'aire és horitzontal, al llarg de les safates. S'aconsegueix un fluix d'aire uniforme mitjançant persianes de regulació.El generador tèrmic pot funcionar amb llenya, estella, carbó, gas, fuel o amb electricitat. La construcció del generador tèrmic es fa de forma que no permeti la barreja dels gasos de combustió i l'aire d'assecat.El material a assecat es col·loca i distribueix manualment damunt les safates, que es posen una sobre l'altra a l'armari assecador. L'aire s'insjecta per sobre, per sota i entre les safates. L'aire humit s'extreu a l'exterior amb un canal d'ejecció i per succió en el generador tèrmic s'injecta la mateix quantitat d'aire fresc. Els canals de recirculació permeten usar l'aire recirculat. El procés es regula amb termostats i programadors.SVP 100: 100 kg/dia. 6,4 m2. ElectricSVP 200: 200 kg/dia. 12,8 m2. Fuel - llenyaSVP 400: 400 kg/dia. 25,6 m2. Llenya
Mitjana