PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

TERMOPLIN
11400 Mladenovac, Kragujeva?ka 42 D
SÈRBIA

web
office@termoplin.rs
00381 11/6238 160-161

Assecadors
Caixó, a granel
Termogeneració
Dryer for fruit pits
Assecador d'ossos de fruita
Caixó obert. L'aire calent circula des de sota on hi ha un terra foradat. L'assecador es situa dessota un hivernacle. La funció es assecar ossos de fruita per a fer-los servir en cremadors.
Petita-mitjana